Kruisbestuiving

Kruisbestuiving kunst & wandelen op de Veluwe.

Stg. Wolf nam in 2004 het initiatief om een meerjarig kunstenplan te ontwikkelen voor het wandelgebied (het Elfbergenpad) van de Zuid-Veluwe. In opdracht van Economische Zaken van de Provincie Gelderland en de gemeente Renkum is de definitieve planbeschrijving gemaakt.
De aandacht in dit plan richt zich op de openbare, niet-museale natuurruimte en heel specifiek op de belevingswereld en omgeving van de wandelaar. Het plan wordt in dit kader ontwikkeld als een verbijzondering van het reeds bestaande Elfbergenpad. Het Elfbergenpad is een wandelroute over 11 hoogten van de Zuid-Veluwe; een meerdaagse route van 85 km lang over heuvels en door bos, waarbij het mogelijk is om het bewegwijzerde pad in vijf afzonderlijke dagtochten te lopen.
Voor de zomer in 2006 werden 4 kunstprojecten gekoppeld aan dagtochten van dit wandelpad, gevolgd door 2 projecten tijdens de herfst, 2 in de winter en 2 in het voorjaar van 2007. Deze projecten zijn ondergebracht onder de noemers ‘Wandellogboek’ en ‘Geluidswerken’ en worden door het Centrum Beeldende Kunst Gelderland (CBKG) te Arnhem in samenwerking met stichting Wolf-heze verder ontwikkeld en gerealiseerd.
Opdrachtgever/ subsidiënt: de Provincie Gelderland (afd. cultuur).
Partners/ subsidiënten: Het Veluws bureau voor Toerisme (VBT), VVV Veluwe & Vallei, de gemeente Ede, Wageningen en Renkum en Provincie Gelderland (EZ).