Yvonne Dröge Wendel:

One object speaking English one object being tired

Je magisch voelen

Neem een klein stokje met een lengte van ca. 50 cm en een diameter van 2 cm. Hou het stokje aan een uiteinde vast en strek je arm diagonaal de lucht in. Kijk naar de punt van het stokje en schrijf het nummer 8 in de lucht. Tik dan iets aan met de punt van het stokje.

Feeling magical

Take a little stick of about 50 cm long and a diameter of 2 cm. Take the stick by the end and stretch your arm diagonally in the air. Look at the tip of the stick and write the number 8 in the air. Tap on something with the tip of the stick.

 

 

Je rijk voelen

Loop rustig rond op een open plek in het landschap. Bekijk de plek vanuit alle kanten. Stel jezelf voor hier een huis te bouwen. Denk aan een type huis dat het best bij jou zou passen. Stel je voor hoe het huis eruit gaat zien op deze specifieke plek. Bedenk hoe je het huis gaat inrichten en met wie je in dit huis gaat wonen.

Feeling rich

Find an open space in the landscape and slowly walk around. View the spot from every angle. Imagine building a house here. Think about the type of house that would suit you best. Imagine what the house will look like on this specific spot. Think about how you will decorate the house and who you would like to join you there.

 

 

Je één voelen met de natuur

Ga dicht bij een boom staan met beide handen op je heupen. Kijk naar de top. Laat de absolute aanwezigheid van de boom tot je doordringen en voel je ruggengraat één worden met de stam van de boom. Beweeg je schouders naar achteren. Haal diep adem en vul je longen met verse lucht. Laat nu het hele bos met al zijn aspecten door je heen vloeien, je voelt je omringt door de geur van vers hout en je voelt de zachte streling van het zonlicht op je gezicht.

Feeling one with nature

Stand close to a tree with both hands on your hips. Look at the top. Become aware of the absolute presence of the tree and feel your spine becoming one with the trunk of the tree. Move your shoulders backwards. Take a deep breath and fill your lungs with fresh air. Let the woods and all its aspects flow through you, you will feel surrounded by the scent of fresh wood and feel the soft touch of sunlight on your face.