Armeno Alberts:

IJstijding

‘IJs Tijding’ is een compositie over heden en verleden van het gebied bestreken door dagtocht D2 van het Elfenbergpad.
De concrete klankwereld van het hier en nu (o.a. vogelkoren van mezen, sijsjes, spechten en kraaien, bronstige edel- en damherten, windvlagen over zandvlaktes en door loof- en naaldbossen en een verre echo van een kerkklok.) heb ik vervlochten met door mij gefantaseerde klankwerelden uit het verleden.
Een steeds terugkerend thema in het werk is het geluid van kruiend ijs. Dit verwijst naar de voorlaatste ijstijd: de Riss-ijstijd (ofwel het Salien), een periode zo’n 200.000 jaar geleden waarin het landschap ingrijpend veranderde. Het kruiende ijs gaf het gebied de vorm die het nu heeft (stuwwallen, vlaktes en geulen). De compositie volgt letterlijk en figuurlijk de weg van het kruiende ijs, inkrimpend, stapelend, vervormend en uitdijend.

De aanwezige grafheuvels inspireerden mij tot het componeren van een rouwzang van de prehistorische mens tijdens een begrafenis.

  • Event 1(fragment)
  • Event 2(fragment)
  • Event 3(fragment)
  • Event 4(fragment)
  • Event 5(fragment)