Hooykaas/Stansfield:

Luisteren bij het middelpunt


(Klik op de afbeelding om een fragment te beluisteren)

Een ervaringskunstwerk van Hooykaas/Stansfield
De soundtracks, behorende bij dit werk zijn vastgelegd op een CD. Deze is als onderdeel van de kunstenaarsbijlage (dagtocht D1) bij de Elfbergenwandelgids verkrijgbaar. Via de speciale link die men ontvangt bij de bijlage kan men het geluid ook als mp3-bestand downloaden.

Niet ver van Lunteren bevindt zich het middelpunt van Nederland (kaart 5-6), op een hoogte van 51 M NAP, gemarkeerd door een kei met inscriptie. Vijf bospaden komen hier samen, of, zou men ook kunnen zeggen, waaieren van hier uit naar diverse richtingen. Het is een eind- en een beginpunt tegelijk…

Het middelpunt is tevens een oude zonneschouwplaats: een drietal zonnewendestenen registreren hier de kortste en langste dag. Op dat specifieke moment (21 december en 21 juni) valt het zonlicht precies in een rechte lijn van de middelpuntsteen naar de zonneschouwstenen.
De zonnewende is van oudsher een heilig moment waarop de natuur zich opmaakt voor de zomer dan wel de winter. Zij markeert het wegtrekken en de terugkeer van het licht en is als zodanig eveneens een eind- en een beginpunt, net als het middelpunt met de kei. Zij verwijst daarmee tevens naar de gang van de seizoenen en dit gegeven is verwerkt in mijn kunstwerk.

Het vraagt van de wandelaars zich bewust te worden van de langste en kortste dag en van de bewegingen en veranderingen in de natuur gedurende de opeenvolging van de vier seizoenen door te luisteren naar de eveneens veranderende natuur- en vogelgeluiden. Met aandacht lopen en luisteren is een manier om dit bewustzijn op te wekken dan wel te verdiepen.

Overzicht van de tracks op de CD, onderdeel van de kunstenaarsbijlage:

TRACK 1: Lente

Tjiftjaf, Grote Bonte Specht roffelt (tussendoor zachtjes Roodborst),
Koolmees op 0.40 (ver weg lachende Groene Specht, Houtduiven, Vink),
Boomklever 1.24 (roept “bier, bier”), Zanglijster met insecten en tenslotte Vink met daartussendoor Zwartkop.

TRACK 2: Zomer

Tuinfluiters (af en toe roepende Fazant en Koekoek),
Tortelduif, Tjiftjaf. Daarna begint het onweer, eerst met enkele regendruppeltjes en tot slot is het onweer dichterbij met sterkere regen. Na het onweer hoor je nog de Winterkoning.

TRACK 3: Herfst

Lopen door herfstblad, stilstaan wanneer Kraanvogels langs trekken, vanaf
0.47 overtrekkende Kramsvogels (sjakkende roep), Roodborst gaat zingen, wind steekt op, op 1.57 alarm Roodborst (snikkeren), meer wind, kraken van bomen, op 2.46 loopgeluid.

TRACK 4: Winter

Mezen hakken in stam en takken naar voedsel, Kolganzen trekken, Grote Bonte Specht tiekt, (ook Boomklever), Zwarte Kraaien, Matkopmees, Kuifmees, Glanskopmees Kuifmees en Koolmees, Zwarte Kraai, schot, wegvliegen vogels, gaaien alarmeren, mezen gaan weer door met hakken.

Opnamen van vogelgeluiden en mixage i.s.m.
Jos Korenromp van de Club Natuurgeluiden Registratie

4 audiofragmenten: 4 × 3 min.= 12 min. op de CD
met 30 seconden stilte tussen elk track.

Track 1-Lente mixage van natuur-en vogelgeluiden- Oosten
Track 2-Zomer mixage van natuur-en vogelgeluiden- Zuiden
Track 3-Herfst mixage van natuur-en vogelgeluiden- Westen
Track 4-Winter mixage van natuur-en vogelgeluiden- Noorden