Æ Kliest:

Felua

  • Felua bij dag
    Felua bij dag
  • Felua bij Nacht
    Felua bij Nacht

Een satellietcamera zoomt vanuit de ruimte in op het Veluwemassief en toont de inbedding van een zestal karakteristieke locaties, langs de route in het landschap. Tweede standpunt is vanuit het perspectief van de wandelaar; op ooghoogte worden deze punten nader in beeld gebracht en van zeer dichtbij, op scanhoogte (derde standpunt), wordt de bodem van de locaties onderzocht en vastgelegd. De satellietbeelden, foto’s en bodemscans vormen vervolgens de ingrediënten voor de sterk vereenvoudigde driedimensionale tekeningen (diorama’s) die een beeld willen geven van de menselijke hand in de overweldigende natuur van de route.
De diorama’s in het beeldverhaal vormen de basis van de tekeningen en animaties op deze site. Zij doen denken aan afbeeldingen uit modelbouwcatalogi van Faller, Fleischmann of Trix. Met elkaar vormen ze, zij het met hiaten, een nieuw landschap op variabele schaal.

Klik op onderstaande afbeeldingen om de animaties te starten

  • Stuwwal, animatie: Æ Kliest , geluid: Jan Goorissen
  • Celtic Fields, animatie: Æ Kliest, geluid: Jan Goorissen
  • Steenfabriek, animatie: Æ Kliest , geluid: Jan Goorissen
  • Sporen, animatie: Æ Kliest , geluid: Jan Goorissen